ép cos thủy lực OPT

mỗi trang
Kìm ép cốt thủy lực OPT THX-240 Call

Kìm ép cốt thủy lực OPT THX-240

Kìm ép cos thủy lực THX-240, Đầu ép cos THX-240H là dụng cụ bấm đầu cos điện 10-240mm2, lực ép 6 tấn chính hãng Opt giá tốt nhất cho mọi khách hàng.

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực THX-325 Call

Kìm ép cos thủy lực THX-325

Kìm ép cos thủy lực THX-325, Đầu ép cos THX-325H là dụng cụ bấm đầu cos điện lục giác 35-400mm2, lực bấm ép 12 tấn chính hãng Opt giá tốt nhất cho mọi khách hàng.

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-400, TP-420 Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-400, TP-420

Kìm ép cos thủy lực TP-400 và TP-420 nhập khẩu chính hãng OPT kìm chuyên dùng bấm cos, ép đầu cốt điện 400m2, Chuyên kìm bấm cos Opt giá rẻ tốt nhất

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-600 Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-600

Kìm ép cos thủy lực TP-600 chính hãng Opt - Taiwan -Lực ép max: 18 tấn -Kiểu ép: Lục giác -Size đai ép: 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-80 Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-80

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-80, ||- Lực ép max: 8 tấn, || - Khoảng ép: 10-300mm2, || - Các đai ép đi kèm: 10/16, 25/35, 50/70, 95/120,150/185, 240, 300 mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-600 Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-600

Kìm ép cos thủy lực TP-600 chính hãng Opt - Taiwan -Lực ép max: 18 tấn -Kiểu ép: Lục giác -Size đai ép: 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-600 Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-600

Kìm ép cos thủy lực TP-600 chính hãng Opt - Taiwan -Lực ép max: 18 tấn -Kiểu ép: Lục giác -Size đai ép: 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Đầu ép cos thủy lực OPT CO-630 Call

Đầu ép cos thủy lực OPT CO-630

Đầu ép cos thủy lực OPT CO-630 lực ép 30-60 tấn chuyên bấm ép các đầu cos lục giác to và cứng: 300, 400, 500, 630mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-325, TP-325H Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-325, TP-325H

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-325, Đầu ép cos TP-325H dùng bấm cos điện 400m2 theo kiểu ép chí ( điểm), lực bấm ép 18 tấn, Nhập khẩu phân phối trực tiếp

ctyxnk.vh@gmail.com
Đầu ép cos thủy lực OPT CO-400H Call

Đầu ép cos thủy lực OPT CO-400H

Đầu ép cos thủy lực OPT CO-400H - Lực ép max: 20 tấn. - Kiểu ép: Lục giác - Các size đai ép: 70,90,120,150,185,240,300,400mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Đầu ép cos thủy lực OPT CO-500 Call

Đầu ép cos thủy lực OPT CO-500

Đầu ép cos thủy lực OPT CO-500 -Lực ép max (tấn): 20 -Kiểu ép: Lục giác -Các size ép đi kèm (mm2): 70 95 120 150 185 240 300 400 500

ctyxnk.vh@gmail.com
Đầu ép cos thủy lực OPT CO-630 Call

Đầu ép cos thủy lực OPT CO-630

Đầu ép cos thủy lực OPT CO-630 lực ép 30-60 tấn chuyên bấm ép các đầu cos lục giác to và cứng: 300, 400, 500, 630mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-420 Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-420

Kìm ép cos thủy lực TP-400 và TP-420 nhập khẩu chính hãng OPT kìm chuyên dùng bấm cos, ép đầu cốt điện 400m2, Chuyên kìm bấm cos Opt giá rẻ tốt nhất

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực dùng Pin OPT EPB-4001 Call

Kìm ép cos thủy lực dùng Pin OPT EPB-4001

Kìm ép cos thủy lực dùng Pin OPT EPB-4001

ctyxnk.vh@gmail.com
Đầu ép cos thủy lực OPT CO-400H Call

Đầu ép cos thủy lực OPT CO-400H

Đầu ép cos thủy lực OPT CO-400H - Lực ép max: 20 tấn. - Kiểu ép: Lục giác - Các size đai ép: 70,90,120,150,185,240,300,400mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Đầu ép cos thủy lực OPT TP-630H Call

Đầu ép cos thủy lực OPT TP-630H

Đầu ép cos thủy lực OPT TP-630H

ctyxnk.vh@gmail.com
Đầu ép cos thủy lực OPT UB-240HR, UB-300HR Call

Đầu ép cos thủy lực OPT UB-240HR, UB-300HR

Đầu ép cos thủy lực OPT UB-240HR, UB-300HR

ctyxnk.vh@gmail.com
Đầu ép cos thủy lực OPT TP-400H, TP-300H Call

Đầu ép cos thủy lực OPT TP-400H, TP-300H

Đầu ép cos thủy lực OPT TP-400H, TP-300H - Lực ép max: 12 tấn. - Kiểu ép: Lục giác. - Các đai ép đi kèm: 35,50,70,95,120,150,180,240,300,400mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Đầu ép cos thủy lực OPT TP-900H Call

Đầu ép cos thủy lực OPT TP-900H

Đầu ép cos thủy lực OPT TP-900H

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-58A Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-58A

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-58A Lực ép max: 8 tấn, Kiểu ép: Lục giác, Size đai ép đi kèm: 10 25 35 50 70 95 120 150 185 240mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-80, TP-80FR Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-80, TP-80FR

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-80, TP-80FR -Lực ép max (tấn): 8 - Kiểu ép: Lục giác -Size đai ép: 10/16 , 25/35 , 50/70 , 95/120 ,150/185 , 240 , 300

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực THX-325 Call

Kìm ép cos thủy lực THX-325

Kìm ép cos thủy lực THX-325, Đầu ép cos THX-325H là dụng cụ bấm đầu cos điện lục giác 35-400mm2, lực bấm ép 12 tấn chính hãng Opt giá tốt nhất cho mọi khách hàng.

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-400, TP-420 Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-400, TP-420

Kìm ép cos thủy lực TP-400 và TP-420 nhập khẩu chính hãng OPT kìm chuyên dùng bấm cos, ép đầu cốt điện 400m2, Chuyên kìm bấm cos Opt giá rẻ tốt nhất

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-325, TP-325H Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-325, TP-325H

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-325, Đầu ép cos TP-325H dùng bấm cos điện 400m2 theo kiểu ép chí ( điểm), lực bấm ép 18 tấn, Nhập khẩu phân phối trực tiếp

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-600 Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-600

Kìm ép cos thủy lực TP-600 chính hãng Opt - Taiwan -Lực ép max: 18 tấn -Kiểu ép: Lục giác -Size đai ép: 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-6, TP-6N, TP-6H Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-6, TP-6N, TP-6H

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-6, TP-6N, TP-6H

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-150D Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-150D

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-150D -Lực ép Max: 10 tấn -Kiểu ép: Điểm (chí) -Size đai ép: 16-25-35-50-60-70-120-150,185mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-210, TP-210H Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-210, TP-210H

Kìm ép cos thủy lực Tp-210, Đầu ép cos tp-210h là dụng cụ bấm đầu cos điện 25-240mm2, lực bấm ép 12 tấn chính hãng Opt giá tốt nhất cho mọi khách hàng.

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT THX-185, THX-185WF, THX-185H Call

Kìm ép cos thủy lực OPT THX-185, THX-185WF, THX-185H

Kìm ép cos thủy lực THX-185, Kìm bóp tóp đầu ống THX-185WF, Đầu bấm cos THX-185H dùng bấm đầu cos và bóp đầu ống 185mm2 chính hãng Opt gia rẻ nhất

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-22 Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-22

Kìm bấm cos, Kìm ép cos thủy lực TP-22 là dụng cụ chuyên dùng bấm đầu cos, ép đầu cốt điện 10-300mm2 bằng thủy lực, chính hãng Opt giá tốt toàn quốc

ctyxnk.vh@gmail.com
Bấm cos dùng Pin OPT  EP-58, EPL-58 Call

Bấm cos dùng Pin OPT EP-58, EPL-58

Bấm cos dùng Pin OPT EP-58, EPL-58 hàm ép chữ C, ép cos 10-240mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Bấm cos dùng Pin OPT EP-6301, EPL-6301 Call

Bấm cos dùng Pin OPT EP-6301, EPL-6301

Bấm cos dùng Pin OPT EP-6301, EPL-6301 dùng bấm cos 35-630mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT THX-240 & THX-240H Call

Kìm ép cos thủy lực OPT THX-240 & THX-240H

Kìm ép cos thủy lực THX-240, Đầu ép cos THX-240H là dụng cụ bấm đầu cos điện 10-240mm2, lực ép 6 tấn chính hãng Opt giá tốt nhất cho mọi khách hàng.

ctyxnk.vh@gmail.com
Bấm cos dùng Pin OPT EP-185, EPL-185 Call

Bấm cos dùng Pin OPT EP-185, EPL-185

Bấm cos dùng Pin OPT EP-185, EPL-185 dùng ép cos 10-185mm2

ctyxnk.vh@gmail.com
Đầu ép cos thủy lực OPT TP-800H Call

Đầu ép cos thủy lực OPT TP-800H

Đầu ép cos thủy lực Opt Tp-800H chuyên dùng bấm cos ép đầu cốt điện lục giác 35-630m2 với max 15 tấn, nhập khẩu trực tiếp chính hãng Opt giá tốt nhất

ctyxnk.vh@gmail.com
Kìm ép cos thủy lực OPT TP-6 & TP-6N & TP-6H Call

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-6 & TP-6N & TP-6H

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-6 & TP-6N & TP-6H || - Lực ép max: 6 tấn, || - Khoảng ép: 10 - 240mm2, || -Độ mở hàm 32mm, kiểu ép Dieless Type

ctyxnk.vh@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hoan Tran - 0903252672

Hoan Tran - 0903252672

Skype

Skype - 0977.282.672

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 5
  • Hôm nay 190
  • Hôm qua 298
  • Trong tuần 488
  • Trong tháng 10,579
  • Tổng cộng 225,399

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC CUNG CẤP

Top